Kontakt

Använd nedanstående kontaktuppgifter när du vill kontakta föreningen eller någon av styrelsens medlemmar. För att kontakta ett ridläger, besök respektive ridlägers egna sida på webbplatsen.

OBS! SRRs kansli ska ej kontaktas gällande frågor om anmälningar eller annat som berör ett specifikt ridläger! Kontakt för detta hittar du på ridlägrens egna sidor.
Nedanstående kontaktpersoner ska endast kontaktas när det gäller föreningen SRR.

Vårt kansli

SRR, Sveriges Ridlägers Riksförbund
Måleböke 2589
282 91 Tyringe

Telefon: 073-368 00 61

E-post: kansli@ridlager.se

Organisationsnummer: 802411-2347 (juridisk form 61=ideella föreningar).

Ordförande/Kansli

Anna Wemlert
Skyrup Country Club
Måleböke 2589
282 91 Tyringe 
073-368 00 61​

 

Sekreterare

Nina Brunstedt
Säva Ridcenter AB
Säva Gård
749 63 Örsundsbro
073-360 60 69

 

Marknadsföring

Claes Pettersson
Åby Ridskola och Träningsläger
616 34 Åby
0709-51 98 50

Ekonomi

Gunilla Hardenborg
Norra Allegatan 22
722 19 Västerås
0224-242 43

Hemsida/Facebook

Emma Toller
Vedbände Gård
574 76 Korsberga
070-552 52 89