Kontakt

Använd nedanstående kontaktuppgifter när du vill kontakta föreningen eller någon av styrelsens medlemmar. För att kontakta ett ridläger, besök respektive ridlägers egna sida på webbplatsen.

OBS! SRRs kansli ska ej kontaktas gällande frågor om anmälningar eller annat som berör ett specifikt ridläger! Kontakt för detta hittar du på ridlägrens egna sidor.
Nedanstående kontaktpersoner ska endast kontaktas när det gäller föreningen SRR.

Vårt kansli

SRR, Sveriges Ridlägers Riksförbund
Ändelsol Nybygget
641 92 Katrineholm

Telefon: 070-679 88 82,  0150-34 20 83

E-post: kansli@ridlager.se

Organisationsnummer: 802411-2347 (juridisk form 61=ideella föreningar). 

Ordförande/Sekreterare

Anita Jonsson
Skogslotten 1
605 99 Norrköping
070-300 19 90

 

Kansli

Staffan Strandberg
Ändebol Nybygget
641 92 Katrineholm
070-679 88 82
0150-34 20 83

 

Marknadsföring

Claes Pettersson
Åby Ridskola och Träningsläger
616 34 Åby
0709-51 98 50

Ekonomi

Gunilla Hardenborg
Norra Allegatan 22
722 19 Västerås
0224-242 43

Hemsida/Facebook

Emma Toller
Vedbände Gård
570 10 Korsberga
070-552 52 89