Om Sveriges Ridläger

SRR är en förkortning av Sveriges Ridlägers Riksförbund. SRR ger dig som deltagare, eller förälder till deltagare, trygghet genom ansvarsfulla och seriösa ridläger. Vår webbportal ger dig inspiration genom många spännande och kittlade presentationer av ridläger Sverige runt.

SRR bildades den 29 augusti 1970 i Jönköping och är en intresseorganisation med ett 50 tal ridläger anslutna.

Sveriges Ridlägers Riksförbund är en ideell förening och dess medlemmar utgörs av fysiska eller juridiska personer som driver ridläger, ridskolor eller annan ridutbildning. Endast personer som har tillstånd av kommunen att driva ridläger kan vara medlem i SRR.

Ändamålet med SRR är
• att samordna marknadsföringen av alla medlemmars ridläger
•att genom medlemmarnas verksamhet främja ridutbildning och ridlägerverksamhet inom landet.
• att samarbeta med berörda myndigheter och organisationer för hästsport och ungdomsverksamhet
Verksamheten är
• att utveckla effektiv marknadsföring för SRR och dess medlemmar
• att medverka till att saklig, korrekt och attraktiv information lämnas av SRR: s medlemmar avseende ridläger
•att verka för god kvalitet på medlemmarnas ridläger och ridutbildning
•att verka för skapande av lämpliga anläggningar med kvalificerad personal
•att verka för att ändamålsenligt hästmaterial används och att god hästhållning iakttas
• att samordna Förbundets verksamhet
Verksamhetsgaranti: SRR: s garanti är det riktmärke våra ridlägerdeltagare och ridläger skall kunna känna sig trygga med genom att SRR ställer följande krav:
• alla regler från myndigheter skall följas (Hälso-, Miljökontor, Jordbruksverket, Skatteverket etc.)
• SRR: s stadgar och statuter skall följas, dessutom anordnar SRR utbildningsseminarier som medför ökad trygghet för ridlägerdeltagare.

SRRs uppträdande vid klagomål.
SRR har ingen egen kontrollfunktion och avgör inte klagomål.
• Alla till SRR inkomna klagomål dokumenteras och skickas till resp. medlem för yttrande och ev. uppgörelse.
• Om enighet inte kan nås kan den klagande framföra klagomålen till respektive tillståndsgivande myndighet. Myndigheten beslutar om ev. indragning av tillstånd och därmed kan SRR utesluta den medlemmen.
• Vår medlem skall i första hand sträva efter en uppgörelse med kunden. Kan ingen uppgörelse uppnås kan kunden föra ekonomiska krav vidare till ARN.


Vår målsättning är att leva upp till kundernas högt ställda förväntningar och ge en oförgömlig lägervistelse!

Kontakt:

SRR,s kansli: kansli@ridlager.se

SRRs styrelse:

Vår ordförande
Anna Wemlert. Anna driver Skyrup Country Club utanför Hässleholm och är ansvarig för SRR´s kansli.

Styrelsen:

Nina Brunstedt - Sekreterare
Driver Säva Ridcenter mellan Uppsala och Enköping.

Gunilla Hardenborg: Ekonomiansvarig
Driver Grällsta Ridcenter utanför Sala

Emma Toller: Ansvarar för hemsida och Facebooksida.
Driver Vedbände Ridläger i Korsberga i Småland

Claes Pettersson: Marknadsföringsansvarig.
Driver Åby Rid och Träningsläger utanför Norrköping.

Styrelseledamöterna i SRR har alla en mycket lång erfarenhet av att driva ridläger​