Lenas "filosofi"

Lena Natt och Dag har här utifrån sin långa erfarenhet gjort en sammanfattning av
"Viktiga Punkter" att tänka på för att kunna prestera "BRA RIDNING";

Kroppsmedvetenhet - Att man sitter mitt över hästen och att man t.ex. inte viker sig i midjan när man tar ett tygeltag och på det viset flyttar vikten utan att ens ha märkt det.

#  Sitsen - En korrekt sits är "A och O" för att få en bra balans och kunna inverka korrekt
på hästen med rätt använda hjälper, så att hästen arbetar i rätt form.

Harmoni - Ryttare blir ofta överaktiva och använder händer och skänklar hela tiden, med det resultatet att det ofta blir en kamp mot hästens kropp och dess mun. 
En häst går inte på tygeln av att man håller i den, utan av att man ger efter.

Mjukhet - Ryttare har ofta spänningar i nacke och axlar som påverkar hästens
rörelsemekanism negativt, istället för att hästen blir fysiskt och psykisk avspänd!  

#  Fokusering - Överaktiv hjärnaktivitet tar bort känslan för hästen och ridningen.
Nollställ hjärnan och tänk positivt!

Lenas mål - att få dig att förstå känslan av samhörighet Ryttare/Häst!

Uppgifter

Lenas Filosofi

Adress:
Lindbo Gård 274 93 SKURUP

Telefon:
0708145800
0708145800

Mobil:
0708-14 58 00

Fax:

E-post:
info@akkaridcenter.se

Hemsida:
www.akkaridcenter.se

Arrangör:
Akka Ridcenter AB

Ridlägeransvarig:
Lena Natt och Dag