Corona/Covid-19

Sveriges ridlägers riksförbund följer noga utvecklingen med anledning av smittläget i samråd med berörda myndigheter.


Här kommer kort information från Sveriges Ridlägers Riksförbund (SRR), som noga följer utvecklingen av smittläget från berörda myndigheter. Ridlägerarrangörerna runt om i Sverige räknar med att kunna fullfölja sin verksamhet i sommar. 

SRR:s bokningsregler gäller därför med de datum för avgifter och återbud som angavs vid anmälan och eftersom våra ridlägerföretag kan ha olika tider, avgifter samt upplägg bör du kontakta just ditt ridläger för att få besked om vad som gäller. Förändringar kan ske rätt fort och på olika orter i Sverige. Vissa anpassningar kommer troligen att göras vid ankomst/avgång, antal deltagare, storlek på grupper med mera.